تماس با ما

 نشانی: مازندران، آمل، بلوار طالب آملی، بعد از میدان تره بار، جنب دریای ۴۸ ، بیمارستان دامپزشکی بهدام

  تلفن :    آزمایشگاه: ۴۴۲۸۲۴۹۱ – ۰۱۱    داروخانه: ۴۴۲۸۴۶۸۸ – ۰۱۱   کلینیک:  ۴۴۲۸۲۷۲۳ – ۰۱۱

  تلفکس: ۴۴۲۸۲۴۹۰ – ۰۱۱

   ایمیل : Behdam.Lab@gmail.com