اندازه گیری آنتی بادی بیماری هاری

اندازه گیری سطح آنتی بادی بر علیه بیماری هاری و صدور گواهی سلامت مربوط به حیوانات خانگی در این آزمایشگاه با بالاترین دقت و صحت در حال انجام می باشد .(این فقط یک متن نمونه و تست است)

مطالب مرتبط