دسته: دسته مطالب صفحه نخست

بیمارستان دامپزشکی بهدام آمل

مشخصات بخش های آزمایشگاهی

فعالیت آزمایشگاه بیمارستان دامپزشکی بهدام آمل در شش زمینه مختلف به شرح زیر طبقه بندی می گردد : آزمایشگاه سرولوژی آزمایشگاه آنالیز خوراک دام و طیور و مواد غذایی آزمایشگاه میکروبیولوژی آزمایشگاهPCR آزمایشگاه آب سایر خدمات آزمایشگاهی

معرفی بیمارستان دامپزشکی بهدام آمل

در سال ۱۳۶۷ اولین درمانگاه بخش خصوصی در استان مازندران (همزمان با برقراری حق مطب برای دکتران دامپزشک بخش دولتی) به مسئولیت دکتر منیژه رصدی و به نام درمانگاه بهدام در شهرستان آمل شروع به فعالیت نمود .در سال ۱۳۷۵ و بعد از

معرفی آزمایشگاه های تخصصی بیمارستان دامپزشکی بهدام

آزمایشگاه سرولوژی آزمایشگاه آنالیز خوراک دام و طیور و مواد غذایی آزمایشگاه میکروبیولوژی آزمایشگاهPCR آزمایشگاه آب سایر خدمات آزمایشگاهی