بیمارستان دامپزشکی بهدام آمل مجهز به آزمایشگاه های سرولوژی، آنالیز خوراک دام و طیور و مواد غذایی، میکروبیولوژی، PCR ، آب و غیره

تعیین مقدار سویا در غذای گوشتی

تعیین مقدار سویا در غذای گوشتی

تشخیص ، شناسایی و تعیین مقدار سویا بکاررفته در فرآورده های گوشتی خام و حرارت دیده به روش ایمنی سنجی آنزیمی ( ELISA) در این آزمایشگاه آماده و راه اندازی شده است . (این یک متن آزمایشی و نمونه تستی است)

آزمایش میکروسکوپی آب

آزمایش میکروسکوپی آب

در این آزمایشگاه به طور کلی کنترل منابع آب صورت می گیرد.موجودات میکروسکوپی موجود در آب در زیر میکروسکوپ تشخیص داده شده و شمارش می شوند . از مزایای این روش … (این یک متن نمونه و آزمایشی می باشد)

اندازه گیری آنتی بادی بیماری هاری

اندازه گیری آنتی بادی بیماری هاری

اندازه گیری سطح آنتی بادی بر علیه بیماری هاری و صدور گواهی سلامت مربوط به حیوانات خانگی در این آزمایشگاه با بالاترین دقت و صحت در حال انجام می باشد .(این فقط یک متن نمونه و تست است)

آزمون بررسی و شمارش تخم انگل ها

آزمون بررسی و شمارش تخم انگل ها

این آزمایشگاه به عنوان آزمایشکار همکار و معتمد وزارت بهداشت و جهاد کشاورزی در جهت ارتقاء فعالیت های آزمایشگاهی خود  در بخش میکروب شناسی و انگل شناسی آب و فاضلاب علاوه بر انجام  کلیه آزمون های میکروبی موفق به انجام آزمون بررسی و شمارش تخم انگل ها در نمونه های آب و پساب گردیده است .